Kompetence- & Konfliktinstituttet (K-KI) er et ApS og ejes i fællesskab af  Merete Hessel og Michael Juhl Fedders, som tilsammen og hver for sig har mange års erfaring  med undervisning samt udviklings- og forandringsprocesser i private og offentlige virksomheder.

K-KI har eksisteret siden 2012 og udspringer af mange års ledererfaring, undervisningsansvar og -erfaring samt erfaring med gennemførsel af forandrings- udviklingsprocesser i store og mindre virksomheder. K-KI har gennemført kompetenceudviklingsforløb for flere tusinde ledere og medarbejderne og har vundet udbud for store offentlige virksomheder og for ministerier.

Udover Merete og Michael består K-KI af en række undervisere og samarbejdspartnere, som trækkes ind i de enkelte processer og kompetenceudviklingsforløb ud fra specialistområder.

“Vi har gennemført konfliktuddannelse for flere tusinde ledere og medarbejdere fra vidt forskellige fagområder og faggrupper. Vi oplever, at det vi kommer med, og måden vi kommer med det på, tilfører den nødvendige viden, skaber overblik og refleksion og ikke mindst bidrager med konkrete redskaber og virkemidler til at undgå, afvæbne og håndtere konfliktsituationer med borgerne – også de mindre daglige udfordringer, som borgerkontakten kan give. De resultater vi opnår på både læringstilvækst og deltagertilfredshed taler sit helt eget sprog og betyder for deltagerne,  at konfliktuddannelsen ikke blot er “endnu et kursus”, men derimod en ændring i måden at se sin egen rolle samt borgerne på, som gør, at ny viden og nye færdigheder efterfølgende integreres og forankres i borgerkontakten.”