K-KI er et ApS og har eksisteret siden 2012. K-KI udspringer af mange års ledererfaring, undervisningsansvar og -erfaring samt erfaring med gennemførsel af forandrings- udviklingsprocesser i store og mindre virksomheder. K-KI har 2 specialistområder: Konfliktuddannelse med primært fokus på offentlige virksomheder samt voksenunderviseruddannelse med fokus på det, der virker og skaber udbytte i efteruddannelse af voksne.

K-KI har gennemført uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for flere tusinde ledere og medarbejderne og har vundet udbud for store offentlige virksomheder.

K-KI er stiftet og ejet af Merete Hessel, og har Lars Grud Sørensen som medejer. K-KI består herudover af en række kompetente undervisere og samarbejdspartnere, som trækkes ind i de enkelte processer og uddannelsesforløb ud fra kompetencer og erfaring.

“Vi har gennemført konfliktuddannelse for flere tusinde ledere og medarbejdere fra vidt forskellige fagområder og faggrupper. Vi oplever, at det vi kommer med, og måden vi kommer med det på, tilfører den nødvendige viden, skaber overblik og refleksion og ikke mindst bidrager med konkrete redskaber og virkemidler til at undgå, afvæbne og håndtere konfliktsituationer med borgerne. De resultater vi opnår på både udbytte og læringstilvækst og deltagertilfredshed taler sit helt eget sprog og betyder for deltagerne,  at konfliktuddannelsen ikke blot er “endnu et kursus”, men derimod en ændring i måden at se sin egen rolle samt borgerne på og som gør, at ny viden og nye færdigheder efterfølgende integreres og forankres i borgerkontakten.”