Vi løser opgaver for offentlige virksomheder, herunder stat, regioner og kommuner samt for organisationer og selvejende institutioner. Nogle opgaver løser vi for ledergrupper, andre for medarbejdergrupper. Vores omdrejningspunkt er borgerkontakt under følgende temaer:

  • Konfliktadfærd og konfliktstrategi
  • Relationskompetencer
  • Håndtering af afvigende adfærd (psykiatriske lidelser)
  • Robusthed i myndighedsrollen
  • Kollegial og ledelsesmæssig støtte- og forbedringskultur.

Nedenfor er et udpluk af de opgaver, vi løser:

Personlig og telefonisk borgerkontakt

Vi har uddannet medarbejdere i en større offentlig virksomhed, som har såvel personlig som telefonisk borgertakt i sager af særlig følsom karakter, og som derfor kan være konfliktfyldte. Vi har bidraget med viden og redskaber til håndtering af konfliktsituationer i det personlige møde. For medarbejdere med primært telefonisk borgerkontakt har vi bidraget med viden og redskaber til brug af (telefon)stemmen som virkemiddel i borgerkontakten. Her har vi inddraget professionel stemmetræner.

Ledergruppe

Vi har uddannet og inspireret ca. 200 ledere i en større kommune i temaet borgerkontakt og konflikter, og hvordan de gennem egen viden og egne redskaber til håndtering af konflikter med borgere kan understøtte deres medarbejdere i at forebygge og håndtere konflikter med borgerne.

Vagtpersonale

Vi har gennemført uddannelsesforløb for vagt- og servicemedarbejdere, som har personlig kontakt til grupper, herunder bander og bandemedlemmer. Formålet med uddannelsen har været at bidrage med opdateret viden fra bandekspert om aktuelle grupperinger, herunder bander samt bidrage med viden om bandeadfærd. Gennem træning opøves konfliktfærdigheder, så konflikter ikke eskalerer unødigt.

Kriminalforsorgen i Grønland

Som en del af konfliktuddannelse for Grønlands Domstole har vi uddannet civilt personale i Kriminalforsorgen i Grønland i håndtering af konflikter med de borgere, som de er i kontakt med både i og uden for den grønlandske kriminalforsorgs institutioner.

Domstolene i Norge

Vi hargennemført konfliktuddannelse i domstolene i Norge. Målet med uddannelsen var at styrke borgerkontakten med fokus på det relationelle aspekt samt bidrage med redskaber til imødegåelse og håndtering af konflikter med domstolenes brugere.

Grønlands Domstole

Vi har gennemfrt konfliktuddannelse i Grønland for samtlige medarbejdere i Grønlands Domstole.

Danmarks Domstole

I 2015 indgik vi en flerårig rammeaftale med Domstolsstyrelsen om konfliktuddannelse af ca. 2300 medarbejdere i Danmarks Domstole. Uddannelsens overordnede mål er at skabe større sikkerhed i borgerkontakten for den enkelte domstolsmedarbejder.

FOA

Vi løser opgaver for flere af FOAs lokalkredse. De opgaver, vi løser, har forskellige målgrupper, mål og indhold,  og har det til fælles, at de skal styrke FOAs arbejde for deres medlemmer.
Vi har endvidere gennemført uddannelse for FOA medlemmer ansat i kommuner og regioner  med omdrejningspunkt i konflikter, ligesom vi løser opgaver for FOAs tillidsvalgte i de lokale kredse.

Fonden for Socialt Ansvar

Natteravnene, som er en del af Fonden for Socialt Ansvar, er symbolet på en succesfuld frivillig organisation, som skaber tryghed i nattelivet. I 2013 modtog Natteravnene Kronprinsparrets Sociale Pris som en anerkendelse af det store arbejde, der ligger bag det veldrevne koncept. Som en del af den uddannelse, de frivillige gennemgår, har vi uddannet Natteravnenes Seniorinstruktører, ligesom vi har uddannet flere af de lokale foreninger i at håndtere de konflikter, som de frivillige kan møde i nattelivet. De senere år har vi været sponsorer for Natteravnene.

Bydelsmødrene, som er en del af Fonden for Socialt ansvar, arbejder for, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund får håb og handlekraft til at skabe den tilværelse, de ønsker for dem selv, deres familie og børn. Det gør de blandt andet ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud. Vi har bidraget med redskaber til at håndtere nogle af de udfordringer og konflikter, som kan opstå internt som eksternt.